Seminer Sunumları

Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Konular, İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Semineri 01.04.2022

2020 Yılından Bu Yana E Belge Uygulamalarındaki Değişiklikler ve 2022 Yılı e Belge ve e Defter Hatırlatmaları 28.01.2022 

2021′ den Günümüze Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler (Yeniden Değerlemede Son Değişiklikler Kur Korumalı Mevduat Hesabı) Semineri 28.01.2022

Muhtasar ve SGK Bileşmesi Bilgi Notu 05.03.2020

Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri 05.03.2020

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Son Vergi Düzenlemeleri Semineri 08.02.2020

Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları Semineri 16.01.2020

Muhasebede Gündem E/Belge E/Defter Semineri 14.12.2019

E-Uygulamalar Semineri 30.09.2019

Sgk Uygulamaları Ve Son Değişiklikler Semineri 2-3-4.04.2019

KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA YOLA HARİTASI SEMİNERİ 27.03.2019

Kdv, Gelirler ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Bazı Yenilikler, Kurumlarda Nakit Sermaye Arttırımında Vergi İndirimi, Uyumlu Mükellefe %5 İndirim “Sat, Kirala, Geri Al” Yöntemi Semineri 04.03.2019

Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Hususlar ve Güncel Mevzuat Değişiklikleri Semineri 01.02.2019

Vergi Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler ve İnşaat Muhasebesinde Vergi / Muhasebe uygulamaları Seminer 27.11.2018

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDENYAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN SEMİNERİ 06.07.2018

SGK 2018 Mevzuatları Son Değişiklikler ve Duyurular Semineri 06.07.2018

SGK BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 7143 SAYILI KANUN 18.05.2018 / 30425 2018-19 Sayılı Genelge Semineri 06.07.2018

7061-7103-7104-7144 SAYILI KANUNLARLA VERGI MEVZ. DEGISIKLIKLER SEMİNERİ 29.06.2018

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN SEMİNERİ 29.062018

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Semineri 04.04.2018

Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Semineri 05.03.2018

Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem 08.02.2018

VUK.TTK. ve Diğer Mevzuat Etkileşimi Çerçevesinde Muhasebenin Unutulan Temel Kavramları, Mali Tablolar İlkeleri, Nazım Hesap Sistemi ve Çokça Yapılan Bazı Hatalı Uygulamalar Semineri  17 Ocak 2018

Bilirkişilik Eğitimi Uygulamalı Eğitim Ders Notu 19-20 Kasım 2017

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı Toplantısı Sunum 2 04.05.2017 

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı Toplantısı Sunum 1 04.05.2017

İşverenlere Yönelik Yeni Teşvikler ve SGK Uygulamaları Semineri 05.04.2017

Kurumlar Vergisinde Özellikli Konular ve Beyan Semineri 03.04.2017

Gelir Vergisinde Özellikli Konular ve Beyan Semineri 07.03.2017

SGK Semineri Sunumu 25,27,30 Ocak ve 01 Şubat 2017  

Ücret Kavramı, İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Semineri Sunumu 28.01.2017

Ücret Kavramı, İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Semineri Sunumu 28.01.2017