Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilendiği İçin Mücbir Sebep Hali Kapsamına Alınan İlçelerimize Yatağan ve Menteşe İlçelerimizde Eklendi.