DEFTER BEYAN SİSTEMİNE 2018’ DEN DEVREDEN STOK VE SABİT KIYMETLERİN GİRİŞLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

Defter Beyan Sisteminde 2018 den 2019 a devreden Sabit Kıymetler ile stokların 2019 DBS kayıtlarını ne zamana kadar girileceği yönünde tereddüt oluşmuştur. GİB ve TÜRMOB’ dan aldığımız bilgi 15 Mart 2019 yani bugün son gün olduğu yönündedir.

113 Nolu VUK sirkülerinin 3 ncü maddesinde “Defter Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019 / Ocak dönemine ilişkin olarak 25.02.2019 günü sonuna kadar yapılması gereken kayıt süresi 15 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.” Denilmektedir.

2018 den 2019 a devreden stok ve sabit kıymetlerin 15.03.2019’ a kadar Defter Beyan Sistemine kayıt edileceğine dair açık bir hüküm yoktur.

24 Ekim 2018 Tarihli Defter Beyan Sistemi  Duyurusunda;“Amortismana tabi iktisadi kıymetler 01.01.2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak sistemde yer alan “sabit kıymet modülü” üzerinden takip edilecektir.” Denilmektedir.

Dikkat edileceği üzere burada da kayıtların girilmesiyle ilgili kesin bir süre verilmemiş, 01.01.2019 dan itibaren modül üzerinden takip edileceği belirtilmiştir.

Bu durumda Yönetim Kurulu olarak görüşümüz, 2018 den 2019 a devreden stok ve sabit kıymetlerin Geçici Vergi Beyannamesinin düzenleneceği tarihe kadar sisteme kayıt edilebileceği yönündedir. Yine de sizlerin takdirlerine bırakıyoruz. İsteyen meslektaşlarımız bugün gün sonuna kadar kayıtlarını girebilir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Yönetim Kurulu