Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) Hakkında Açıklama

Madde 1– 30/04/2018 tarihli ve 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. Maddesinde yer Alan “31/3/2019” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama;

” Tapu işlemlerinden alınan   binde 40 nispetindeki harcın binde 30 olarak alınması 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.”       

Madde 2– 24/12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019 ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

 Açıklama;

“150 m2 nin üzerindeki konut teslimleri ile işyeri teslimlerindeki %8 KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.”     

Madde 3 – 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararının 3 üncü, 4 üncü, 5inci ve  6ıncı maddelerinde yer alan “31/3/2019” ibareleri “30/06/2019 şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama;

 “-Mobilyadaki KDV indirimi (%8) 30.06.2019 tarihine kadar

 -Ticari araçlardaki KDV indirimi (%1) 30.06.2019 tarihine kadar

 -Binek araçlardaki ÖTV indirimi 30.06.2019 tarihine kadar

 -Beyaz eşyadaki ÖTV indirimi 30.06.2019 tarihine kadar.” Uzatılmıştır.

 Madde 4 –21/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/6/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama;

 “-Motosikletteki ÖTV indirimi 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.”

 Madde 5 – Bu Karar 1/4/2019 tarihinde yürülüğe girer

 Madde 6 – Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı Yürütür.