7143 SAYILI VERGİ VE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Sosyal Güvenlik Muğla İl Müdürlüğünün yazısı aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu.