504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler hakkında.

1 no.lu KDV beyannamesinde;

– Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir.

Daha önce “550 – Diğerleri” kodunda bildirilen alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgiler 504 kodu ile bildirilecek olup, Ekim 2017 KDV beyannamesinden itibaren bildirilen bu tutar hem aylık hemde kümülatif KDV matrahına ilave edilecektir. 

Meslek mensuplarımıza hatırlatırız.