Eski Haberler 1

Amme Alacaklarinin Tahsil Usulu Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayimlandi.
70 Seri No.lu Katma Deger Vergisi Mukelleflerinin Odeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanunla ilgili Genel Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig Resmi Gazete’de Yayimlandi.
Uluslararasi Muhasebeciler Federasyonu Kucuk ve Orta Buyuklukteki Muhasebe Burolari Kisa Anket Calismasi
23 Seri No.lu Ozel Tuketim Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
4760 Sayili Ozel Tuketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayili Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazi Mallarda Uygulanan Ozel Tuketim Vergisi Tutarlarina iliskin Karar Resmi Gazete’de Yayimlandi.
193 Sayili Gelir Vergisi Kanununun Gecici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazi Tevkifat Nispetleri Hakkindaki Kararda Degisiklik Yapilmasina iliskin Karar Resmi Gazete’de Yayimlandi.
118 Seri No’ lu Katma Deger Vergisi Genel Teblig
117 No’ lu Katma Deger Vergisi Genel Tebligi ile ilgili Aciklama
OTV Kanununa Ekli (III) Sayili Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Mallarin Asgari Maktu Vergi Tutarlarinin Yeniden Belirlenmesine Yonelik Karar Resmi Gazete’de Yayimlandi.
6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
Beyannamelerde Stopaja Tabi Odemelerin Bildirilmesine iliskin 82 Sira No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirkuleri Yayinlandi.
Sosyal Sigorta islemleri Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik
117 Seri No’ lu Katma Deger Vergisi Genel Teblig
(Seri: B Sira No: 6) Tahsilat Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
411 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
39 Seri No’lu Motorlu Tasitlar Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
40 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
43 Seri No’lu Veraset Ve intikal Vergisi Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
8 Seri No’lu Ozel iletisim Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
58 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete’de Yayimlandi.
Kagit Ortaminda Duzenlenen 2A Numarali Beyannamelerin 1 Subat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesi Hk.
88 Seri No’ lu Gider Vergileri Genel Tebilgi Resmi Gazete’ de Yayimlandi.
Yeniden Degerleme Oranina iliskin Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazat’ de Yayimlandi.
T.C. Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi Mugla Sosyal Guvenlik il Mudurlugu’ nun Yapilandirma Taksitlerinin Suresi icerisinde Odenmesi Hakkindaki Duyurusu
SGK Veznesi Kaldırılıyor.
TTK, Kobi-Tfrs ve Denetim Eğitim Başvuruları
Denizbank Tarafindan Uyelerimize Saglanan Kolayliklar… 
Aile Egitimi Kursu.
4760 Sayili Ozel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayili Listede Yer Alan Kayit Ve Tescile Tabi Araclarin Vergilendirilmesine iliskin Ozel Tüketim Vergisi Genel Tebligi Taslagi Hazirlandi.
44 Sira No.lu Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik ve Yeminli mali Musavirlik Kanunu Genel Tebiligi Resmi Gazetede Yayimlandi.
Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazi Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Karar Resmi Gazede’de Yayimlandi.
2011/3. Donem Mesleki Uyum Egitimi ve Ozel SMMM Sinavi Takvimi
Aile Hekimleri Tarafindan Yapilan Mal ve Hizmet Alimlarina iliskin Ödemelerin Vergilendirilmesine iliskin Sirküler Yayinlandi.
21 Mayis 2011 Tarihinde Gerceklestirilen 7. Olaganustu Baskanlar Toplantisinda, TURMOB’ un Gelir idaresi Baskanligina Vermis Oldugu. “Mesleki Sorunlara iliskin Ozet Aciklamalar” Raporu. 
özel Egitim ve Rehabilitasyon Kuruluslarinin Ruhsatnamelerine Yönelik Harclara iliskin Sirküler Yayinlandi.
Turizm isletmelerine Dahil Binalar için Gecici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasinda Geçerli Olan Belgeler ve Surelere iliskin Sirkuler Yayinlandi.
21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı..
ÖTV Kanuna Ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi İle 2010/668 Sayılı kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
12.03.2011 ve Sayı :27872 (Mükerrer) yayınlanan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUNUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) 611sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış ve Kanunun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlülüğe girmiştir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması dair Tebliğ
2011/4 Seri Nolu Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda 6111 Sayili Kanun ic Genelgesi Yayinlandi.
2011/3 Seri Nolu Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda 6111 Sayili Kanun ic Genelgesi Yayinlandi.
2011/5 Seri Nolu Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda 6111 Sayili Kanun iç Genelgesi Yayinlandi.
Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı.
Vergi Usul Kanunun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. 
KDV Kanunun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.
Daha Önce Hazırlanan KDV Kanunun Uygulamasına İlişikin Mevcut Sirkülerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı KDV Sirküler Taslağı Güncellenmiştir. 
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
57 Seri Nolu Emlak Vegisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayimlandi
Yönetim Kurulu Toplantısı 09.08.2011 Salı Günün Saat:14.00′ te Fethiye Hizmet Birimi ve Temsilcilik Binasında Yapılacaktır.
Mesleki Uyum Eğitimi 09.08.2011 Salı Günü 11.00-13.00 Saatleri Arasında Fethiye Hizmet Birimi ve Temsilcilik Binasında Yapılacaktır.
31.07.2011 Tarihinde Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı
01.01.2011-30.06.2011 Dönemine Ait Müşteri Bildirim Formlarını En Geç 31.07.2011 Tarihine KAdar Odamıza Göndermeniz Gerekmektedir.
2011 Yılında Mali Tatil 1-20 Temmuz 2011 Günleri Arasında Uygulanacaktır.
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün On-Line Banka Kanalıyla Tahsilat Hakkındaki Duyurusu
Mugla Vergi Dairesi Baskanligi Mukellef Hizmetleri Grup Mudurlugu’ nun 6111 Sayili Kanuna iliskin Duyurusu 
5. Vergi, Muhasebe ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları Semineri
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Sermaye Şirketlerine TFRS ve Denetim Hakkında Getirdiği Yenilikler Semineri
6111 Sayılı Yasa İle İlgili Üyelerimizin Dikkatine
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün 6111 Sayılı Kanuna İlişkin Duyurusu
Muğla Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’ nün 6111 Sayılı Kanuna İlişkin Duyurusu
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı
115 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun
Gayrimenkullerin Elden Çikarilmasi Halinde, Deger Artisi Kazancinin Hesaplanmasinda, iktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alinacagina iliskin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayinlandi.
Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina iliskin 6111 Sayili Kanun Rehberi Yayinlandi.
Indirimli Orana Tabi islemlerde KDV iadesi Uygulamaslna iliskin KDV Genel Teblig Taslagi Hazirlandi.
SGK Alacaklarinin Yapilandirilmasi Hesaplama….      
Ücret Kazançlari Vergi Vergi Rehberi….      
G.V.K.Geçici 67.Madde Uyg.ile ilgili Olarak Gerçek Kisilere YonelikVergi Rehberi….   
407 Sira Nolu VUK Tebligi…     
405 Sira Nolu VUK Tebligi…     
Damga Vergisi ile ilgili Önemli Aciklama
Elektronik Beyanname Uygulamasina Yönelik Olarak Hazirlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi Hakkinda Aciklama
KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı KDV Sirküler Taslağı Hazırlandı.(08.03.2011)

 

Noterler ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.(22.02.2011)

 

Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.02.2011)

 

Dar Mükellefler İçin (Türkiyede Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. (18.02.2011)

 

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. (18.02.2011)

 

Sm. Smmm. Buroları için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır. (16.02.2011)

 

Türk Ticaret Kanunu (Kanun No: 6102, Kabul Tarihi : 13.02.2011) R.G. Tarihi : 14 Şubat 2011, R.G. Sayısı : 27846 (14.02.2011)

 

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi  Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün Mükellef Memnuniyeti Anketi Hakkındaki Duyurusu   (08.02.2011)

 

Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri ve Bildirimlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.01.2011)

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2010 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.01.2011)

 

Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.01.2011)

 

Noterler ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (19.01.2011)

 

Bağımsız Denetim Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki TÜRMOB Duyurusu (13.01.2011)

 

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.01.2011)

 

Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine İlişkin Danıştay Kararlarına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. (12.01.2011)

 

Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (04.01.2011)

 

Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Hazırlanan Yönetmelikler Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.01.2011)

 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. (04.01.2011)

 

 

Kamu İhale Kurumu’nun 18.03.2009 gün ve 3903 sayılı yazısı ile ihalelere katılacak istekliler tarafından kullanılacak olan ortaklık durum belgelerinin düzenlenmesi hakkında TÜRMOB Genelgesi (13.04.2009)

 

Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değer Takdir İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır.(07.04.2009)

 

1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.(04.04.2009)

 

Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümününde Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine Ilişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı.(30.03.2009)

 

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında BKK Yayımlandı.(30.03.2009)

 

Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin ile İlgili Olarak Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.(27.03.2009)

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesiyle Getirilen Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.(25.03.2009)

 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.(24.03.2009)

 

18 Şubat 2009 Tarih ve 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesiyle Getirilen Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin MTV Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.(23.03.2009)

 

Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlandı.(20.03.2009)

 

5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesiyle Getirilen Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin MTV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.(16.03.2009)

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(16.03.2009)

 

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı.(16.03.2009)

 

59 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.(14.03.2009)

 

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.(13.03.2009)

 

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Duyuru (03.03.2009)

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (03.03.2009)
Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (21.02.2009)

 

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.02.2009)

 

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.02.2009)

 

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (17.02.2009)

 

Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin VUK Sirküleri Yayınlandı.  (16.02.2009)

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın Duyurusu (16.02.2009)

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Açıklama ve Düzenlemelerin Yapıldığı KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.02.2009)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Karnesi Aktivasyon İşlemleri Hk. Duyurusu (11.02.2009)

 

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun İç Genelgesi Yayınlanmıştır. (06.02.2009)

 

Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır. (06.02.2009)

 

Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır. (06.02.2009)

 

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Uygulamasına İlişkin 1 Seri Nolu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (06.02.2009)

 

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı “Başbakanlık Genelgesi (2009/3) Resmi Gazete”de Yayımlandı. (06.02.2009)

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. (03.02.2009)

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. (03.02.2009)

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. (03.02.2009)

 

Harçlar Kanunu’na Bağlı 4 Sayılı Tarifede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.01.2009)

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2008 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin 390 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.01.2009)

 

Belediyelerce Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (16.01.2009)

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2008 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (14.01.2009)

 

E-beyanname Programının 01.01.2009 Tarihli Güncellemesi (05.01.2009)

 

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarifenin Yeniden Belirlenmesine İlişkin GVK GT Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2009)

 

Sakatlık İstisnasından Yararlananlara İlişkin Açıklamaların Yapıldığı ÖTV Sirküleri Yayınlandı.  (30.12.2008)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2009)

 

Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harçların Yeniden Değerleme Oranında Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (25.12.2008)

 

Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.

       (24.12.2008)

 

Alkollü İçkilerde Kullanılan Bandroller Üzerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgilerine Yer Verilmesi Uygulamasına Geçiş Esaslarına İlişkin Bilgilere Yer Veren Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (24.12.2008)

 

V.U.K’ da Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlara İlişkin Olarak Hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (22.12.2008)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (18.12.2008)

 

KDV İade Alacaklarının Vadesi 15.12.2008 Tarihinde Sona Eren SSK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri 22.12.2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

       (15.12.2008)

 

TÜRMOB’ un İstemiş Olduğu “Mesleğimizin Sorunları ve Mesleğimizin Geleceğine İlişkin Önerilerinizi” Odamıza Gönderiniz. 

       (15.12.2008)

 

İhtiyari Beyanname ile Beyan Edilecek Hisse Senedi Alım-Satım Kazançları İçin Uygulanacak Vergi Oranı ile İlgili GVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

      (15.12.2008)

 

Türk Ticaret Kanunu TBMM 3. Bölümde 77. madde Görüşüldü. (61-90)

      (05.12.2008)

 

TBMM’ nin Genel Kurulunda Kabul Edilen. Türk Ticaret Kanunu’ na Ait Bölümler

      (05.12.2008)

 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

      (05.12.2008)

 

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

      (05.12.2008)

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünün Anket Çalışması Konulu Duyurusu

      (03.12.2008)

 

Seri: B Sıra No: 4 Tahsilât Genel Tebliği ile Şartları Belirlenen Tecil ve Taksitlendirmeden Yararlanmak İçin Belirlenen Başvuru Süresi 5 Aralık 2008 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

      (28.11.2008)

 

Harclar Kanunu Sirküleri/7

      (28.11.2008)

 

Eğitmenlik Başvuruları İçin Tıklayınız   (13.09.2008)

 

Meslek Mensubu İmzası Bulunmadan Verilen Vergi Beyannameleri İle İlgili Çalışmalar Sonuçlanmıştır.   (12.09.2008)

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

      (24.11.2008)

 

16 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğini yürürlükten kaldırarak “Standart Yakıt Deposu” tanımında değişiklik yapan ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

      (24.11.2008)

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

      (21.11.2008)

 

Kamu ve Özel Kuruluşlar ile Bankalar Arasında Yapılan Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince, Verilen “Promosyon” Ödemelerinin Vergisel Boyutu ile İlgili Sirküler Yayınlandı.

      (21.11.2008)

 

2008 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranının % 12 Olarak Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

      (20.11.2008)

 

5766 Sayılı Kanunla GVK ve KVK’ da Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

      (20.11.2008)

 

2008/Ekim ayı SGK Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgelerinin Bildirim süresi 01.12.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

      (19.11.2008)

 

Ücret Ödemeleri 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Bankadan Yapılacaktır.      (19.11.2008)

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün Duyurusu      (19.11.2008)

 

2008 Ekim Ayından İtibaren Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim Uygulanacaktır.

       (15.11.2008)

 

2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (14.11.2008)

 

Fon Paylarının Mahsup Ve İadesine İlişkin Açıklamaları İçeren KVK İç Genelgesi Yayınlandı.

       (07.11.2008)

 

KDV Kanunu’na İlişkin Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerindeki “KDV Tevkifat Uygulaması”na İlişkin Düzenlemeler ve Açıklamalar Derlenerek Tek Bir Taslak Haline Getirilmiştir.

       (07.11.2008)

 

2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %.9,89 Olarak Tespit Edilmiştir.

       (05.11.2008)

 

18-19 Ekim 2008 Tarihinde Yapılan TÜRMOB 19.  Olağan (Seçimli) Genel Kurulunda Görev Dağılımları

       (04.11.2008)

 

11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (04.11.2008)

 

Vergi Dairesine Olan Borçların 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak Dilekçe

       (03.11.2008)

 

Vergi Borçlarını Süresinde Ödeyememiş Mükelleflere Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

       (30.10.2008)

 

Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna Uygulaması ile 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

       (30.10.2008)

 

SGK Genelgesi (2008(86) Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları

       (21.10.2008)

 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi internetten verilecek…     (14.10.2008)

 

SGK Genelgesi (2008/85) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Genelgesi    (14.10.2008)

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği   (13.10.2008)

 

Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:103)   (08.10.2008)

 

25.09.2008 Tarihinde “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ve 4857 Sayılı İş Yasasındaki Değişiklikler” Seminerinin Sunum Notları İçin Tıklayınız  (07.10.2008)

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi (BKK- Karar Sayısı : 2008/14173)   (07.10.2008)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik   (07.10.2008)

 

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği   (07.10.2008)

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ   (07.10.2008)

 

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ   (28.09.2008)

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlara Dair Tebliğ   (28.09.2008)

 

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Soysal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ   (28.09.2008)

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   (28.09.2008)

 

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ   (28.09.2008)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı ÖTV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (27.09.2008)

 

Mahsup ve İadeye Konu Olmayan Fon Paylarının Red ve İadesi Hakkında Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı.  (23.09.2008)

 

Sosyal Güvenlik Reformu İle İlgili  Mesleki Yayın Komisyonun Hazırladığı Rapor  (23.09.2008)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (22.09.2008)

 

Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.  (12.09.2008)

 

Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair BKK Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.  (04.09.2008)

 

Vergi Beyannamelerinin İnternet Ortamında Gönderilmemesinden Dolayı Kesilen Usulsüzlük Cezalarını Terkin Eden Yargı Kararı Duyurular Bölümünde Yayınlanmıştır.  (03.09.2008)

 

Kredi Kartı Satış Cihazı (Pos) İle Yapılan Satışların Aylık Olarak İnternet Ortamında Sorgulanabilmesine İlişkin Açıklama Yapılmıştır.  (03.09.2008)

 

Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgelere İlişkin ÖKC Sirküleri Yayınlandı.  (29.08.2008)

 

Ekonomik ve Mali Araştırmalar Yarışması  (26.08.2008)

 

2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir.  (25.08.2008)

 

340 ve 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (25.08.2008)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (08.08.2008)

 

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (06.08.2008)

 

18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki (SGK Genelgesi 2008-73)  (06.08.2008)

 

2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Tespit Edildiği KVK Sirküleri Yayınlandı.  (01.08.2008)

 

5766 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5795 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (01.08.2008)

 

Belge Düzenine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (01.08.2008)

 

Kiraların Tahsilât ve Ödemelerine İlişkin Olarak Hazırlanan 268 Seri No.lu GVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (29.07.2008)

 

SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (29.07.2008)

 

Sigorta İşlemlerinde BSMV Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (29.07.2008)

 

Kiraların Tahsilât ve Ödemelerine İlişkin Olarak Hazırlanan 268 Seri No.lu GVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.  (23.07.2008)

 

Sigorta İşlemlerinde BSMV Uygulamasına İlişkin Olarak 5766 Sayılı Kanun ile 6802 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Hazırlanan Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.  (22.07.2008)

 

Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Satırına İlişkin Açıklama  (22.07.2008)

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait KDV’nin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (21.07.2008)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (21.07.2008)

 

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğindeki Değişiklikleri İçeren Seri:A Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (21.07.2008)

 

İmzasız Beyannamelerle İlgili Odamızca Çalışma Başlatılmıştır  (15.07.2008)

 

Sigorta İşlemlerinde BSMV Uygulamasına İlişkin Olarak 5766 Sayılı Kanun ile 6802 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Gider Vergileri Genel Tebliği Hazırlandı.  (15.07.2008)

 

Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı Yayınlandı.  (15.07.2008)

 

Belge Düzenine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (11.07.2008)

 

KDV Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (11.07.2008)

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (08.07.2008)

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (02.07.2008)

 

213 Sayılı VUK’nun 5 inci Maddesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (30.06.2008)

 

5667 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (30.06.2008)

 

Mali Tatil(1-20 Temmuz) Uygulaması İle İlgili Duyuru  (28.06.2008)

 

5766 Sayılı Kanunla, AATUHK’da Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.  (27.06.2008)

 

Şirket, Kooperatif Genel Kurulları ve Sanayi Sicil Belgesi Alınması İle ilgili Üyelerimize Önemli Duyuru  (26.06.2008)

 

5766 Sayılı Kanunla, GVK’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ, Resmi Gazete’de Yayımlandı.   (24.06.2008)

 

Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.   (24.06.2008)

 

Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi borcu bulunanların 5763 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylıklarından nasıl yararlanabileceklerine ilişkin açıklama…   (23.06.2008)

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi İle Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 (20.06.2008)

 

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. 

 (18.06.2008)

 

5766 Sayılı Kanunla, GVK’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ, Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 

 (18.06.2008)

 

5766 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine Yönelik Olarak Hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 (13.06.2008)

 

Tecil ve Taksitlendirilmesi Uygun Görülen Amme Alacaklarına Yönelik Düzenlemelerin Yer Aldığı Tahsilât İç Genelgesi Yayımlandı. 

 (13.06.2008)

 

6183 Sayılı AATUHK’da ve Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 (10.06.2008)

 

Taşıtlara “Taşıt Kimlik Birimi” Takılması Konusunda Hazırlanan 383 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 (04.06.2008)

 

2007-2008 yıllarına ilişkin Ba ve Bs formlarının bildirim süreleri uzatılmıştır.Konu ile ilgili sirkülerleri okumak için tıklayınız.

 (30.05.2008)

 

19. Olağan Genel Kurul Gündeminin 9. Maddesinde Görüşülecek Olan Yönergeler Duyurular Bölümünde Yayınlanmıştır.  (27.05.2008)

 

Web Mail Servisi Hakkında Duyuru   (20.05.2008)

 

Hekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler “Serbest Meslek Makbuzu” Olarak Kabul Edilecektir.  

 (30.05.2008)

 

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 (27.05.2008)

 

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Türkiye İş kurumu Muğla İl Müdürlüğü ‘ nün Duyurusu  (22.05.2008)

 

Ba-Bs Formları   (21.05.2008)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü’ nün İnternet Kullanımı Konulu Duyurusu   (14.05.2008)

 

Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı Konusunda VUK Sirküleri Yayınlandı.   (14.05.2008)

 

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Duyurusu  (06.05.2008)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30) (02.05.2008)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağı  (06.05.2008)

 

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı. (24.04.2008)

 

2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 1,39 Olarak Tespit Edilmiştir.  (22.04.2008)

 

2 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (22.04.2008)

 

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (22.04.2008)

 

Odamız Çalışanlar Listesine Kayıtlı Üyelerimizin 2007 Yılı Matrahlarını Gösteren Tahakkuk Fişlerinin Odaya Fakslamaları veya Göndermeleri Önemle Duyurulur.  (15.04.2008)

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan BSMV Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (15.04.2008)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (14.04.2008)

 

Mükelleflerin Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (13.04.2008)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (07.04.2008)

 

Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceği Hakkında Genel Yazı Hazırlandı.  (03.04.2008)

 

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (03.01.2008)

 

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine İlişkin Başvuru Süresi 1 Ay Uzatıldı.   (27.03.2008)

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı    (27.03.2008)

 

çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müdürlüğünün Duyurusu   (21.03.2008)

 

Muhasebe Konusunda En Az 5 Yılık Deneyimi Olan Elemanlar Aranmaktadır.  (21.03.2008)

 

 Kyocera Kopistar Şirketinin Odamız Üyelerine özel Fotokopi ve Printer Cihazlarının Fiyat Listesini Görmek İçin Tıklayınız. (21.03.2008)

 

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı (Denetim Gurup Müdürlüğü) Duyurusu   (19.03.2008)

 

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan 15.6.6. Avans Kar Payı Dağıtımı Başlıklı Bölümünün Yürütmesi Danıştay Kararı ile Durdurulmuştur.   (18.03.2008)

 

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Değişikliği…   (07.03.2008)

 

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.  (07.03.2008)

 

3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (07.03.2008)

 

2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (06.03.2008)

 

1 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (04.03.2008)

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. (04.03.2008)

 

2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.  (03.03.2008)

 

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (29.02.2008)

 

Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanların KDV İade Taleplerine İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (29.02.2008)

 

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (29.02.2008)

 

Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması ve Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (26.02.2008)

 

Mevzuatta Yapılan Son Değişikliklerle İlgili 1 Adet Sirkü, Sirküler Bölümünde Üyelerimizin Bilgisine Sunulmuştur. (16.02.2008)

 

 Vergi İdaresi Başkanlığınca Beyanname Verme Döneminde Yol Göstermek Amacıyla 7 Adet Rehber Hazırlanmış ve Kullanıma Sunulmuştur.

(15.02.2008)

 

ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Asgari Maktu Vergi Tutarlarını Belirleyen BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı.

(13.02.2008)

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemine İlişkin Çalışmalar Tamamlandı.

(12.02.2008)

 

Ocak 2008 Dönemine Ait Muhtasar ve Kdv Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderilmesi.(09.02.2008)

 

2007 Yılına Ait Form Ba İle Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  (09.02.2008)

 

24.12.2007 Tarihli ve 2007/13033 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapan 2008/13234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (09.02.2008)

 

İcra Tahsil Harcı İle İlgili Olarak 2008/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. (06.02.2008)

 

Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Emzirme Yardımı Ödemeleri (05.02.2008)

 

Mal/Hizmet Alış ve Satışlarıyla İlgili (Ba) (Bs) Bildirim Formlarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi. (01.02.2008)

 

2007 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Hesaplama Sistemi Güncellenerek Hizmete Girmiştir. (01.02.2008)

 

ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin B.K.K. Resmi Gazete’de Yayımlandı. (24.01.2008)

 

Dönem Sonu İşlemleri Semineri Hk. (22.01.2008)

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine Esas Olacak Kurlar Hakkında Hazırlanan 380 Sıra No’lu V.U.K Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.(22.01.2008)

 

Kıymetli Maden Alım/Satımında Bulunanlar, Hekimler ve Anlaşmalı Eczanelerde Belge Düzeni ile Uzlaşmaya Avukatlarında Girebileceğine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.(07.01.2008)

 

KDV Uygulamaları İle İlgili 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.01.2008)

 

Vergi Daireleri Tarafından 9/31 Ocak Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Envanter Denetimleri  (04.01.2008)

 

2008 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. (31.12.2007)

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na Ekli Listelerde Belirtilen Mal ve Hizmetler ve Diğer Bazı Mal ve Hizmetler İçin Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. (31.12.2007)

 

Asgari sermaye artış süresi 31 12 2008 e ertelenmiştir.  (29.12.2007)

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Maktu Had ve Tutarlar ile 2007 Yılına Ait İndirim Oranı ve İstisna Tutarları Hakkında 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (28.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Değerli Kâğıtların Bedelleri Belirlenmiştir. (28.12.2007)

 

Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uygulaması Hakkında 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri Yayınlanmıştır. (28.12.2007)

 

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (27.12.2007)

 

VUK’nda Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. (26.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Maktu Damga Vergisi Miktarları Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. (26.12.2007)

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Oran, Had ve Tutarlara İlişkin 2008 Yılı Miktarları Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.  (26.12.2007)

 

Mobil Telefon Aboneliği İlk Tesisinde Alınan Özel İletişim Vergisi’ne İlişkin 2008 Yılı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. (26.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Değerleme Oranı Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmiştir.  (26.12.2007)

 

2008 Yılına İlişkin Bina, Arsa ve Arazi Vergi Değerleri %3,6 (Üç Virgül Altı) Nispetinde Arttırılmıştır. (26.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir. (26.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Konsolosluk Harçları ile T.C. Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının Yaptıkları Her Türlü İşlemlere Ait Harçlar Hakkında Genel Tebliği Yayımlandı. (26.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Maktu Harçlar Belirlenmiştir. (26.12.2007)

 

Ssk Muğla Sigorta İl Müdürlüğü Duyurusu (25.12.2007)

 

Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.12.2007)

 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.12.2007)

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.12.2007)

 

V.U.K’da Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (18.12.2007)

 

Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uygulaması Hakkında Sirküler Taslağı Hazırlanmıştır. (18.12.2007)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.12.2007)

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.12.2007)

 

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerine ilişkin haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği (21.11.2007)

 

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (21.11.2007)

 

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Aylık Dönemler Halinde Verilen Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelenmiştir. (20.11.2007)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. (19.11.2007)

 

Yeniden Değerleme Oranının % 7.2 Olduğuna İlişkin Genel Tebliğ Taslağı İmzalanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (15.11.2007)

 

Bağ-Kur Muğla Müdürlüğünün Duyurusu. (06.11.2007)

 

Meslek Mensuplarının Belediyelerden İşyeri Açma Ruhsatı Almalarıyla İlgili Hükmün Yürütmesinin Durdurulması Kararı. (06.11.2007)

 

ÖTV Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.11.2007)

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.10.2007)

 

Stoklarda Bulunan Alkollü İçkilerde Bandrol Uygulanması Hakkında 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sitemi Sirküleri Yayınlanmıştır. (26.10.2007)

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İstenen Öneri ve Eleştiriler. (22.10.2007)

 

Elektronik Beyanname Uygulamasının Yaygınlaştırılması Amacıyla Hazırlanan 376 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı. (19.10.2007)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar Taslağı YENİDEN Hazırlandı. (15.10.2007)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı YENİDEN Hazırlandı. (15.10.2007)

 

2007 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 Olarak Tespit Edilmiştir. (15.10.2007)

 

Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükellefler Hakkında Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri Yayınlanmıştır. (04.10.2007)

 

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik  ve yeminli mali müşavirlik kanunu disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (03.10.2007)

 

Serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ve yeminli mali müşavirler odaları üye aidatları ile birlik paylarının tesbitine ait yönetmelikte değişiklik  yapılmasına dair yönetmelik (03.10.2007)

 

Serbest muhasebeci mali müşavirler odaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (03.10.2007)

 

Yeminli mali müşavirler odaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (03.10.2007)

 

Mükelleflere Kolaylık Sağlamak Amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 2 Yeni Broşür Daha Hazırlanmıştır. (03.10.2007)

 

Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’ce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi ve Güncellenmesi Sonucunda Tek Bir Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (22.09.2007)

 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin, Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilecekleri Konusunda VUK Sirküleri Yayınlanmıştır. (22.09.2007)

 

İthalatçılara Serbest Bölge ve Antrepo Mahallerinde de Bandrol Uygulamalarını Yapabilmelerini Sağlayacak Sirküler Yayınlandı. (22.09.2007)

 

Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Elektronik Ortamda Alınabilecektir. (18.09.2007)

 

107 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ Taslağı YENİDEN Hazırlanmıştır. (17.09.2007)

 

Şans Oyunlarında Belge Düzeni ve İcra Dairelerince Avukatlara Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (17.09.2007)

 

Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni ve İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatlarına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Hakkında 375 Seri Nolu VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (07.09.2007)

 

Trafik Tescil Kayıtlarında Çift Kabin Kamyonet Olarak Tescil Edilmiş, Yük ve Yolcu Taşıma Özelliklerine Haiz Taşıtlara yönelik MTV İç Genelgesi Yayınlandı. (03.09.2007)

 

Fason Olarak Yapılan Dikim ve Nakış İşlerinde Sorumluluk Uygulaması ve Gümrük Beyannamelerinin İbrazı Hakkında 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (03.09.2007)

 

Birikimli, Birikimsiz Ve Karma Sigorta Poliçelerinde Sigortalının Vefatı Üzerine Kanuni Mirasçılara Ve Lehdarlara Yapılacak Ödemeler ile Sigorta Tazminatlarının VİVK Karşısındaki Durumu Hakkında Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri Yayınlandı.  (30.08.2007)

 

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Devlet Tarafından Ek Ödeme Yapılan Çalışanların Sendika Aidat Ödemelerinin GVK Karşısındaki Durumu İle Karma Poliçeler Nedeniyle Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hk. Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (31.08.2007)

 

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (29.08.2007)

 

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2008 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin 51 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (29.08.2007)

 

3 Seri Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.08.2007)

 

Yargı Kararları Işığında 3568 Sayılı Meslek Hukuku SM,SMMM,YMM Mevzuatı Adlı Kitap Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız. (17.08.2007)

 

Kamu İhalelerine Katılacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge İle İlgili Genel Yazı Çıkarıldı.(17.08.2007)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 3 Seri Nolu Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.(13.08.2007)

 

SSK Basın Açıklaması İçin Tıklayınız.(07.08.2007)

 

2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme  Oranı    %1,29 Olarak Tespit Edilmiştir.(03.08.2007)

 

Maliye Bakanlığı’nca Tedavi Yardımı Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.(03.08.2007)

 

Bankalarda Bilgi Sistemi Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ Taslağı (19.06.2007)

 

Muğla Ticaret Borsasının Duyurusu İçin Tıklayınız (31.07.2007)

 

3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu’na İlişkin Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan 41 Adet Tebliğ, Derlenerek Tek Bir Taslak Haline Getirilmiştir.(30.07.2007)

 

Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı.(30.07.2007)

 

Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(11.07.2007)

 

Vergisel İşlemlerde Sıklıkla Kullanılan Dilekçelerin Elektronik Ortamdan Alınabilmesini Sağlayacak “Dilekçematik” Hizmete Girmiştir.(11.07.2007)

 

Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerde Uygulanacak KDV Oranı İle İlgili Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı.(06.07.2007)

 

Bankalar, Yurdışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerin Temini ve Geri Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtlar ile Bazı Kuruluşlarca Kullandırılan Kredilerle İlgili İşlemlere İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı.(06.07.2007)

 

Kaybolan veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarının Bilgi Girişinin Yapılması ile İlgili Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı.(06.07.2007)

 

(2) Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerine İlişkin Düzeltmelerin Yer Aldığı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayınlandı.(06.07.2007)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sakatlık İndirimi Hakkında Genel Yazı Yayınlandı.(06.07.2007)

 

Sermayelerinin % 51 veya Daha Fazlası Kamuya Ait Kuruluşların KDV Kanununu Çerçevesinde Doğan Alacaklarının Nakden İadesi Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı.(06.07.2007)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.(06.07.2007)

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerinde e-Beyanname Uygulaması ile İlgili VUK Sirküleri Yayınlandı. (05.07.2007)

 

Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı b.k.k eki karar kapsamındaki oran ve listeler (04.07.2007)

 

Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesini Aracın Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesine Gitmeksizin Oradaki Otomasyonlu Vergi Dairelerinden Alabileceklerdir.  (02.07.2007)

 

Uygulama Birliğinin Sağlanması ve Tarafların Tek Kaynaktan Bilgilendirilmesi Amacıyla Tahsilat Genel Tebliğleri Tek Bir Tebliğ Olarak yayımlanmıştır. (02.07.2007)

 

Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Olarak KDV Genel Tebliğ Yayımlandı. (02.07.2007)

 

YMM Yaşar KIZILKUM’ un Muhasebecini El Kitabı Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız. (29.06.2007)

 

Odamızda Kurulacak Olan Muhasebe Müzesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız(18.06.2007)

 

Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar ve Kurumlarla İlgili Kağıtlarda İstisna ve Muafiyet Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (28.06.2007)

 

BSMV mükelleflerinin Hizmet Vergisi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verme Zorunluluğuna İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (28.06.2007)

 

İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (28.06.2007)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Tebliğlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Taslağı Hazırlandı. (26.06.2007)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 3 Seri Nolu Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (26.06.2007)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 2 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı. (15.06.2007)

 

Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemler ile İMKB ve SPK’da Yapılan Bazı İşlemlere İlişkin Sirküler Yayınlandı.(14.06.2007)

 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nda 5479 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklere yönelik Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.(14.06.2007)

 

İptal Edilen Sigorta Muamelelerine İlişkin BSMV Uygulamasında Meydana Gelen Değişikliğe Yönelik Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı.(14.06.2007)

 

Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna İlişkin Sirküler Yayınlandı.(14.06.2007)

 

Katma Değer Vergisi Oranlarını Tespit Eden Listelere İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.(11.06.2007)

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinde Verilmemesi Durumunda Uygulanacak Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İç Genelge Yayınlandı.(07.06.2007)

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.(07.06.2007)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(30.05.2007)

 

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Yayımlandı. (26.05.2007)

 

Sosyal Güvenlik Reformunun Tekrar Ertelenmesi Hakkındaki Duyuru” (24.05.2007)

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 2 Seri Nolu Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (23.05.2007)

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Olarak Hazırlanan Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (22.05.2007)

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi İmzalayan KOBİ’lerin Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerine Olan Borçlarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı. (18.05.2007)

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Mükelleflerin Vergisel Yükümlülüklerini Yerine Getirirken Faydalanabilecekleri İki Yeni Rehber Yayınlanmıştır : “2007 Yılı Vergi Takvimi” ve “Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?” (15.05.2007)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Birimlerine Tanınan Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi İle Bu Yetkinin Kullanılmasında Uyulması Gereken Esasların Belirtildiği 2007/3 Tahsilat iç Genelgesi Yayımlandı. (15.05.2007)

 

Kabahatler Kanunu’nda Yapılan Bazı Değişiklikler Neticesinde İdari Para Cezalarının Uygulamasına Yönelik Değişikliklerin Yer Aldığı 442 Seri No.lu Tahsilât Genel Tebliği Yayımlandı. (15.05.2007)

 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Teşekkülü ve İşleyişiyle İlgili VUK Genel Tebliğ Yayımlandı. (10.05.2007)

 

4 Seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (04.05.2007)

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı İle İlgili Olarak Kurumlar Vergisi Kanunu 7 Nolu Sirküleri Yayınlandı. (03.05.2007)

 

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ile Tevkifat Uygulamasına İlişkin 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (01.05.2007)

 

5615 Sayılı Kanunla G.V.K’nun Esnaf Muaflığı, Değer Artış Kazançları ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Konularındaki Değişikliklere İlişkin GV Genel Tebliği Yayımlandı. (01.05.2007)

 

Şubat/2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26 Mart 2007 Günü Mesai Bitimine Kadar Verilebilecektir. (13.03.2007) 

 

Başkanlığımızca, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi İle Eki Cetvelin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. (13.03.2007) 

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.03.2007) 

 

KDV İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsup ve İadesine İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (06.03.2007) 

 

Geçici 67 inci Madde Kapsamındaki Gelirlerin Beyanı İle Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmelerine İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (02.03.2007) 

 

Yatırım İndiriminden Yararlanacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. (02.03.2007) 

 

Belediye Gruplarının Tespitine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (02.03.2007) 

 

Düzeltme Beyannamelerine ilişkin Açıklamaların Yer Aldığı V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı. (01.03.2007) 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. (01.03.2007) 

 

Müşterek Bahisler Üzerinden Alınan Eğlence Vergisi Uygulamasına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (26.04.2007)

 

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ile Tevkifat Uygulamasına İlişkin KDV Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (26.04.2007)

 

Mükelleflere ve Meslek Mensuplarına Önemli Hatırlatma (25.04.2007)

 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Niteliğindeki Gayrimenkullere İlişkin Harç İstisnasının Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslara İlişkin Genel Yazı Yayımlandı. (25.04.2007)

 

Avcılık Belgesi Harçlarının Yıllık Takip ve Tahsilinin Sağlanması Hususunda Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı. (25.04.2007)

 

5615 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.  (25.04.2007)

 

04 Nisan 2007 Tarihinden İtibaren Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (16.04.2007)

 

Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemlerde, B.S.M.V İstisnası Uygulanmasına İlişkin 84 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Taslağına Son Şekli Verilerek Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.(13.04.2007)

 

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.(13.04.2007)

 

5615 Sayılı Kanunla G.V.K’nun Esnaf Muaflığı, Değer Artış Kazançları ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Konularındaki Değişikliklere İlişkin GV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.(12.04.2007)

 

D.V. Kanununda “Noterlerin Mecburiyeti” Konusu ile İlgili Olarak Uygulamaya Yönelik D.V. Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.(12.04.2007)

 

Dövize Endeksli Kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrahının Belirlenmesine ilişkin Gider Vergileri Sirküleri Yayınlandı.(10.04.2007)

 

ÖTV Genel Tebliğleri Ekinde Yer Alan Taahhütnamelere İlişkin Damga Vergisi ile İlgili Olarak Uygulamada Meydana Gelen Tereddütlerin Giderilmesine Yönelik Sirküler Yayınlandı.(10.04.2007)

 

Akaryakıt Satın Alan Motorlu Taşıtlara Ait Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Otomatik Olarak Tanınmasını Sağlamak Üzere; “Taşıt Kimlik Birimi” Takılmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.(07.04.2007)

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi ile İlgili Açıklamaların Yer Aldığı KVK Sirküleri Yayınlandı.(07.04.2007)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yeni Bir Rehber Daha Hazırlanmıştır. “Alışverişlerde Belge Almanın Önemi” (Neden Fiş Fatura Almalıyız?)(05.04.2007)

 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.(04.04.2007)

 

Elektronik Ortamda Beyanname Gönderen Mükellefler İçin Uyarı(03.04.2007)

 

Fason Üretimde Tecil-Terkin Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı.(03.04.2007)

 

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.(03.04.2007)

 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı.(03.04.2007)

 

Kurumlar Vergisi Kanununun Uygulanmasında Birliğin Sağlanması Amacıyla 369 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı.(03.04.2007)

 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.(30.03.2007)

 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 1 Seri Nolu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.(30.03.2007)

 

Taşıt Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Tanınmasına Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında Hazırlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı 30 Mart 2007 Tarihi İtibariyle Güncellenmiştir.(30.03.2007)

 

Yurt Dışına Çıkış Harcı Konusunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.03.2007)

 

Her Yıl Temmuz Ayının Birinden Yirmisine Kadar “Mali Tatil” Uygulanması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.(30.03.2007)

 

Bireysel Emeklilik Hesaplarının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Cebri Takibine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.(27.03.2007)

 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 23 Mart 2007 Tarihi İtibariyle Güncellenmiştir.(27.03.2007)

 

Düzeltme Beyannamelerinin E-Beyanname Sistemi Aracılığıyla Gönderilmesi İle İlgili Duyru(26.03.2007)

 

Yurt Dışına Çıkış Harcını 01 Nisan 2007’den İtibaren 15 YTL’ye İndiren Kanun Resmi Gazete Yayımlandı.(23.03.2007)

 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlandı.(23.03.2007)

 

Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDV Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı.(21.03.2007)

 

5602 Sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.(21.03.2007)

 

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 3 Seri Nolu Tebliğ Yayımlandı.(20.03.2007)

 

1 Sıra Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayımlandı.(20.03.2007)

 

Mali tatile ilişkin kanun teklifi 15.03.2007 tarihinde TBMM’ce kabul edilmistir.Söz konusu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. (19.03.2007)

 

Beyana Tabi Geliri Sadece Kira Gelirinden Oluşan Mükelleflerimiz, İsteğe Bağlı Olarak, Beyannamelerini Kendileri Elektronik Ortamda Gönderebilecekler. (13.03.2007) 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 26 Mart 2007 Pazartesi ve Şubat 2007 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyanname Verme Süresi Tüm Aylık Muhtasar Beyanname Veren Mükellefler İçin 23 Mart 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır. (13.03.2007) 

 

2006 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02Nisan2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (23.02.2007) 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payları ve Primlerine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (23.02.2007) 

 

Mükelleflerin Beyan Dönemindeki Vergi Yükümlülüklerini Kolayca Yerine Getirmeleri Amacıyla Beş Adet Yeni Rehber Hazırlanmıştır. (23.02.2007) 

 

Bilgi İsteme Usul ve Esasları ile Tam Tasdik Raporlarının Teslimi Konularının Yer Aldığı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (23.02.2007) 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV’ye İlişkin Değişiklik Yapılmıştır. (19.02.2007) 

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulamasına Yönelik Sirküler Yayınlandı. (15.02.2007) 

 

Kira Geliri Beyanname Hesaplama Sistemi Güncellenerek Hizmete Girmiştir. (14.02.2007) 

 

SSK Muğla Sigorta İl Müdürlüğünün Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Hakkındaki Duyursu. (14.02.2007) 

 

Halk Bankası Muğla Şubesinin Üyelerimize Uyguladığı İndirimler. (14.02.2007) 

 

Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle İlgili Yasa Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edilmiştir. (13.02.2007)

 

Odamız Web Mail Servisi Yenilenmiştir. Detaylı Bilgi Duyurular Bölümde yayınlanmıştır. (02.02.2007)

 

27.01.2007 Tarihinde Düzenlenen Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Konulu Seminer Notları İçin Tıklayınız. (02.02.2007) 

 

Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (02.02.2007) 

 

Büyük Şehirlerde Yayımlanan Gazetelerde Gayrimenkul Satış İlanı ve Köylerde Gecikme Zammı Uygulamasıyla İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (30.01.2007) 

 

5479 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Resmi Gazete’de Tahsilat Genel Tebliğ Yayımlandı. (30.01.2007)  

 

5510 Sayılı Sosyal ve Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ertelenmiştir. (24.01.2007)  

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla Değerleme Hükümlerine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (18.01.2007)  

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanacak Kurların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.   (17.01.2007)  

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nda Yer Alan Bazı Ödemelerden Yapılacak Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.  (16.01.2007)  

 

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanacak Kurların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.   (16.01.2007)  

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (15.01.2007)  

 

İhtiyari Beyan ile Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup ve İade İşlemlerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (15.01.2007)  

 

Katma Değer Vergisi İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsup Edilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (15.01.2007)  

 

Amortisman Oranları Faydalı Ömür Sürelerine Göre Belirlenen İktisadi Kıymetler Hakkında Hazırlanan VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (15.01.2007)  

 

Akaryakıt Pompalarında Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kullanılacak Kağıt Rulolar Hakkında Sirküler Yayınlandı.  (15.01.2007)  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Mükelleflere Hizmette Yeni Rehberler.  (15.01.2007)  

 

Amortisman Oranları Faydalı Ömür Sürelerine Göre Belirlenen İktisadi Kıymetler Hakkında Hazırlanan VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.  (04.01.2007)  

 

 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.  (29.12.2006)  

 

Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının Sıfıra İndirilmesine İlişkin BKK Yayımlandı.  (29.12.2006)  

 

 Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” Ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Olarak Yayımlanan BKK’nın Uygulama Usul ve Esaslarına Yönelik ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.  (26.12.2006)  

 

 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2006/1)  (26.12.2006)  

 

2007 Yılı Takvim ve Ajandaları İlçe Temsilciliklerine Gönderilmiştir.  (23.12.2006)

 

2006 Yılı Harcamaları Esas Alınarak 2007 Yılında Uygulanacak Vergi İadesine İlişkin “Ücretlilerde Vergi İndirimi” Dijital Rehberi Yayınlanmıştır.  (22.12.2006)

 

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu Uygulaması Konusunda SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.  (22.12.2006)

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereğince İşyeri Tescili İçin “İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşmesi Konularında Açıklamalarda Bulunulmuştur.  (22.12.2006)

 

Mazbut Vakıflar Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.  (22.12.2006)

 

2006 Yılı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (20.12.2006)

 

2007 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilen Had ve Tutarlar Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı. (20.12.2006)

 

1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Belediye Gelirleri Genel Tebliği Yayımlandı. (20.12.2006)

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Uygulanmakta Olan Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılmıştır.  (20.12.2006)

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerine İlişkin Alt Sınır, Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı. (20.12.2006)

 

01/01/2007 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Belirlendi. (20.12.2006)

 

2007 Yılı Bina, Arsa Ve Arazi Vergi Değerlerinin Yeniden Değerleme Oranında Artırılmasına İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (20.12.2006)

 

Maktu Vergilerin Yeniden Değerleme Oranında Artırılmasına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (20.12.2006)

 

Konsolosluklarca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Harç Miktarları ve Değerli Kağıt Bedellerinin Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayıları Yeniden Tespit Edilmiştir. (20.12.2006)

 

Maktu Harçların Yeniden Değerleme Oranında Artırılmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (20.12.2006)

 

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Ö.İ.V. Tutarı Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı. (20.12.2006)

 

01/01/2007 Tarihinden İtibaren Trafik Muayene İstasyonlarınca Alınacak Muayene Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (20.12.2006)

 

VUK’da Yer Alan ve 01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlara İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.12.2006)

 

Değerli Kağıtlar Tablosundaki Değerli Kağıt Bedellerinin Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (19.12.2006)

 

Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” Ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Olarak Yayımlanan BKK’nın Uygulama Usul ve Esaslarına Yönelik ÖTV Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (19.12.2006)

 

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İzmir Grup Başkanlığı Duyurusu (15.12.2006)

 

İş Yerlerine Tabela, Levha vb. Asmayanlar İle Yarım Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabela Asanların İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti Bulunmadığı Hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri yayınlandı. (15.12.2006)

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin ve Bu Kurum ile Düzenlenecek e-Bildirge Sözleşmelerinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı.  (15.12.2006)

 

Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (08.12.2006)

 

SSK İl Müdürlüğünden Duyuru (06.12.2006)

 

Menkul Sermaye İratlarından Yapılan Vergi Kesintisinin Beyan Edilmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı. (30.11.2006)

 

2006 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 7,8 Olarak Belirlendi. (27.11.2006)

 

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Çeşme Sınır Kapısının da Eklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(20.11.2006)

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin KDV Genel Tebliğ Yayımlandı.(20.11.2006)

 

Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Yeniden Tespiti ile Emlak Vergisi İkinci Taksitinin Ödenmesine İlişkin Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.(08.11.2006)

 

T.C. Kimlik Numarasının, Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hususunda Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı.(02.11.2006)

 

Basel II(02.11.2006)

 

Yeminli Mali Müşavir Üretim Raporlarının Verilme Süreleri Hakkında ÖTV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.(31.10.2006)

 

Amortisman Oranları Faydalı Ömür Sürelerine Göre Belirlenen İktisadi Kıymetler Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (30.10.2006)

 

Taşıt Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Tanınmasına Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (30.10.2006)

 

Vergi Levhası İnternet Ortamına Taşındı. (30.10.2006)

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.  (13.10.2006)

 

Ziraat Bankasının Üyelerimize Uyguladığı İndirimler (09.10.2006)

 

Finansbank Marmaris Şubesini Üyelerimize Uyguladığı İndirimler (19.07.2006)

 

2006 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,55 Olarak Belirlenmiştir.  (10.10.2006)

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.  (02.10.2006)

 

39 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.  (02.10..2006 )

 

e-Bildirge Zorunluluk Uygulamasında Yapılan Değişiklik (28.09.2006 )

 

39 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Taslağı Değiştirildi.  (21.09.2006 )

 

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. (18.09.2006 )

 

İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Araçlara Yakıt Tesliminde ÖTV İstisnasının Uygulanması Konusunda ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. (07.09.2006 )

 

 Akaryakıt Pompaları Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanan İstasyonlarda Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Bu Fişlerin Faturaya Dönüştürülmesi İle İlgili İşlemleri Açıklayan Genel Tebliği Yayımlandı.(07.09.2006)

 

Odamız tarafından bastırılan “ Kurumlar Vergisi” isimli 27 Nolu yayınımız  ilçe temsilciliklerine gönderilmiştir. (25.08.2006)

 

3 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı. (29.08.2006)

 

Türkiye Cumhuriyeti Tabiyetinde Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Açıklamaların ve Diğer Hususların Yer Aldığı Genel Tebliğ Yayımlandı. (29.08.2006)

 

51 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.(25.08.2006)

 

3 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.(24.08.2006)

 

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2007 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.(24.08.2006)

 

5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamına Giren Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin 27 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.(24.08.2006)

 

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal Ve Hizmet Alımları ile Mal ve Hizmet Satışlarının 2005 Yılı ve Müteakip Yıllarda Bildirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Bildirim Hadlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.(17.08.2006)

 

Türkiye Cumhuriyeti Tabiyetinde Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Açıklamaların ve Diğer Hususların Yer Aldığı Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (17.08.2006)

 

İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Araçlara Yakıt Tesliminde ÖTV İstisnasının Uygulanması Konusunda ÖTV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.(12.08.2006)

 

258 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gözden Geçirilerek Güncellendi.(11.08.2006)

 

Akaryakıt Pompaları Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanan İstasyonlarda Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Bu Fişlerin Faturaya Dönüştürülmesi İle İlgili İşlemleri Açıklayan Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı.(09.08.2006)

 

5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamına Giren Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin 27 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Yayınlandı.(08.08.2006)

 

İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.(03.08.2006)

 

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.(03.08.2006)

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması ile 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı.(03.08.2006)

 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Uyarınca Dernek ve Vakıfların Amme Borçlarının Terkinine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. (03.08.2006)

 

20/07/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılması Hususunda VUK Sirküleri Yayınlandı.(01.08.2006)

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Kazanç ve İratlara İlişkin Tevkifat Oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarının Tespiti Hususunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(01.08.2006)

 

5535 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun (25.07.2006)

 

2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi. (21.07.2006)

 

Üreticilerden Satın Alınan Tütünler İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı Konusunda Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (21.07.2006)

 

2005 Yılında Yapılmış Olan Arsa Ve Arazilere Ait Asgari Ölçüde Birim Değer Tespitlerine İlişkin Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin Olarak Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. (20.07.2006)

 

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (19.07.2006)

 

Geçici İşgöremezlik Ödeme Sistemi (19.07.2006)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da Yapılan Değişiklik ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikleri İçeren 5538 Sayılı Kanun Yayımlandı. (15.07.2006)

 

Kültür Yatırım ve Girişimlerinde Gelir Vergisi Stopajı İndirimi ile İlgili Yönetmelik Yayımlandı. (15.07.2006)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (11.07.2006)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361) (11.07.2006)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 360) (11.07.2006)

 

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 359) (11.07.2006)

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99) (11.07.2006)

 

Tecil-Terkin Uygulaması Konusunda 3 Sıra Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (11.07.2006)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sorgulu Tahsilat Dönemi Başladı. (10.07.2006)

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5527 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.07.2006)

 

5458 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Bankalar Vasıtasıyla Tahsili Hakkında (29.06.2006)

 

Kurumlar Vergisi Kesintilerinde Uygulanacak Oranlar Hakkında Sirküler Yayınlandı. (28.06.2006)

 

Akaryakıt Pompalarını ÖKC’a Bağlatma Mecburiyeti 01/07/2006’da Başlayan Mükelleflerin Yapacakları İşlemler Belirlendi.  (23.06.2006)

 

Taşıt Aracı Satışlarında ÖTV Matrahı İle İlgili 2 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (23.06.2006)

 

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.06.2006)

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (22.06.2006)

 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kabul Edildi. (16.06.2006)

 

39 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. (03.06.2006)

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer Konularla İlgili KDV Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.(31.05.2006)

 

Vergi Ziyaı Cezası Uygulamalarına İlişkin Olarak 358 Seri Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.(15.05.2006)

 

2006 Yılı İlk Üç Aylık Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 53 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (09.05.2006)
Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarının Endekslenmesinde Uygulanacak Oranın Belirlendiği 52 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (08.05.2006)
Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında Tebliğ (04.05.2006)
ÖTV, KDV ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (02.05.2006)
10 Seri No’lu Tahsisat İç Genelgesi Yayınlandı.(02.05.2006)
Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 438 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.(28.04.2006)
2 Sıra Nolu Türkiye – AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayınlandı.(22.04.2006)
Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması ile İlgili 358 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.(21.04.2006)
ÖTV Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 10 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı.(20.04.2006)
Gelir Vergisi Tarifesi’ndeki Değişiklik ile İlgili Sirküler Taslağı Hazırlandı. (18.04.2006)
Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağı Yayınlandı (13.04.2006)
“Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ile “Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak Verilecektir. (13.04.2006)
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 38) (11.04.2006)
GVK, AATUHK, ÖTV Kanunu ve VUK’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun Yayımlandı. (11.04.2006)
KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi Yayımlanmıştır. (10.04.2006)
2005 Yılı Matrahları Hakkında Duyuru  (06.04.2006)
Meslek Mensupları Hakkında Verilen disiplin Cezaları Hakkında Bilgilendirme (05.04.2006)
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Yurt Dışına Çıkış Harcı-2/2006-1 No’lu YDÇH Sirküleri Yayımlanmıştır. (04.04.2006)
Ücretlilerde Vergi İndirimi (02.01.2006)

 

 50 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (02.01.2006)

 

Spk Tebliği İle İlgili TÜRMOB ve Odaların Girişimi Sonuç Veriyor (31.03.2006)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 33) (29.03.2006)
KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Kapsamına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 39 No.lu KDV Sirküleri Yayınlanmıştır.(21.03.2006)

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)  (17.03.2006)

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)  (17.03.2006)

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 98)  (17.03.2006)

 

2006/10170 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar   (15.03.2006)

 

38 Seri No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı  (15.03.2006)

 

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğine İlişkin Sayın Başbakanın Dikkatine Sunulan Duyuru  (15.03.2006)

 

 2 Sıra No.lu Türkiye – AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  (08.03.2006)

 

2006/10138  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar  (08.03.2006)

 

04.03.2006 Tarih, 26098 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan; Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun …
  (07.03.2006) 
Web Sitemiz Hakkında Duyuru  (07.03.2006)

 

Vergi Usul Kanunu genel tebliği (sıra no: 357)  (02.03.2006)

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile İlgili Olarak Uygulama İç Genelgesi Yayınlandı   (01.03.2006)

 

Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21) (24.02.2006)

 

 Ziraat Faaliyetine İlişikin Türkiye Muhesbe Standartı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No :22)  (24.02.2006)

 

Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37)

Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)  (15.02.2006)

 

Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısı ve Gerekçesi (15.02.2006)

 

 356 Seri No’lu Vergi Usul Genel Tebliği  (22.02.2006)

 

 2006/1 Seri No’lu Kabahatler Kanunu Uygulama İç Genelgesi  (22.02.2006)

 

İşletme Defterlerinin Esnaf Odaları Bünyesinde Tutulamayacağı Hakkında (03.02.2006)

 

Gelir Vergisi Tarifesi ve Yatırım İndirimine İlişkin TBMM Gündeminde Bulunan Yasal Düzenlemeler (02.02.2006)

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri/36 (02.02.2006)

 

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2005/2)  (30.12.2005)

 

 Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /3 (27.01.2006)

 

 Dönem Sonu İşlemleri (SMMM Nusret KURDOĞLU) (21.01.2006)

 

 Gelir Vergisi Sirküleri/45 (20.01.2006)

 

 Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç (02.01.2006)

 

 Hekimlerin İşyeri Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İstirahat Vermesi (02.01.2006)

 

 Gelir Vergisi Sirküleri/43 (02.01.2006)

 

 Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi İç Genelgesi Sıra No: 2005/1 (02.01.2006)

 

 257 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (02.01.2006)

 

 32 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (02.01.2006)

 

2005/9826 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Bakanlar Kurulu Kararı (02.01.2006)

 

Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak
Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/1
(02.01.2006) 
2005/9827 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Bakanlar Kurulu Kararı(02.01.2006)

 

45 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (02.01.2006)

 

Şirketlerin Sermaye Artırımları Konusunda TÜRMOB’ un duyurusu  (28.12.2005)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26) (27.12.2005)

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45). (27.12.2005)

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) (27.12.2005)

 

Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 Üncü Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı. (27.12.2005)

 

Gelir Vergisi Sirküleri/42(17.12.2005)

 

49 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(17.12.2005)

 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 23)(17.12.2005)

 

354 Seri No’lu Vergi Usul Genel Tebliği (17.12.2005)

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25) (16.12.2005)

 

Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37) (16.12.2005)

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 437) (16.12.2005)

 

Maliye Bakanlığı’ ndan TÜRMOB Kanalıyla Görüş İstenmesi veya Talepte Bulunulması (14.12.2005)

 

Gelir Vergisi Sirküleri/41(14.12.2005)

 

Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri/2 (14.12.2005)

 

İşverenlerce Düzenlenen Sigortalı Hesap Fişlerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi (12.12.2005)

 

Gelir Vergisi Sirküleri/40 (09.12.2005)

 

Yurtdışı Hizmet Borçlanması (09.12.2005)

 

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları. (25.11.2005)

 

İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Borçların Takibi. (25.11.2005)

 

17.12.2005 Tarihinde Yapılacak Olan Trekking Gezisinin Açıklaması Duyurular Bölümünde yayınlanmıştır. (25.11.2005)

 

e-Borcu Yoktur Uygulaması (24.11.2005)

 

Atilla İNAN’ ın “Bir Bilirkişinin Anıları ve Bazı Yorumlar” Adlı Kitabı Hakkındaki Duyuru, duyurular bölümünde yayınlanmıştır. (22.11.2005)

 

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri/39 (21.11.2005)

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri/34 (21.11.2005)

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) (18.11.2005)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353) (18.11.2005)

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 96) (18.11.2005)

 

Asgari İşçilik Oranları(12.10.2005)

 

İmzasız Beyannamelerin İncelemeye Sevk Edilmesi İle İlgili Genelge (06.10.2005)

 

SSK 16-356 Ek Genelge Elektronik Bilgilendirme Servisi (17.11.2005)

 

352 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (17.11.2005)

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/22(11.11.2005)

 

Harçlar Kanunu Sirküleri 2005/1(10.11.2005)

 

Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/6(02.11.2005)

 

Eylül-Ekim 2005 Bülteni (02.11.2005)

 

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri/38(31.10.2005)

 

2005/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.(28.10.2005)

 

Meslek Mensuplarınca ( SMMM ve YMM) Düzenlenecek İnceleme Raporları(28.10.2005)

 

Kuş Gribi Nedeniyle Prim Borçlarının Ertelenmesi(28.10.2005)

 

Maliye Bakanımız Sn.Kemal UNAKITAN ile Devlet Bakanımız Sn.Ali BABACAN’ın Birlikte Yaptığı Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklama.(28.10.2005)

 

Gelir İdaresi Başkanı Osman ARIOĞLU’nun 24 Ekim 2005 tarihinde yaptığı “2006 Gelir Bütçesi” konulu sunum metni. (28.10.2005)

 

22.10.2005 Tarihli Basın Bülteni (28.10.2005)

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.10.2005)

 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.10.2005)

 

Pakistan Depremi Hakkında Muğla Valiliği’ nin Duyurusu  (19.10.2005)

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/21  (17.10.2005)

 

Gelir/Aylık Alanların Kontrol Muayenesi (19.10.2005)

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri/33(15.10.2005)

 

Kurumlar Vergisi Sirküleri/19(15.10.2005)

 

351 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(14.10.2005)

 

 66 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği(14.10.2005)

 

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri/37(30.09.2005)

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/20 (30.09.2005)

 

İsteğe Bağlı Sigorta(28.09.2005)

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri/2(28.09.2005)

 

Sigorta Yoklama Memurları(13.09.2005)

 

48 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(13.09.2005)

 

İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalılardan Göreve İade Edilenlerin Yaşlılık Aylıkları.(07.09.2005)

 

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği(07.09.2005)

 

SSK Genelgesi Provizyon Destek Programı ve İşlemleri(05.09.2005)

 

46 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği(05.09.2005)

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar(02.09.2005)

 

2005/9281 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (26.08.2005)

 

SSK Genelge16-351 Ek (Borcu Yoktur Yazları) (24.08.2005)

 

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(24.08.2005)

 

Bağ-Kur Sigorta Yardımları İşlemleri Yönetmeliği(13.08.2005)

 

9 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği(10.08.2005)

 

10 Seri No’lu Vergi İadesi Genel Tebliği(10.08.2005)

 

38 Seri No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(09.08.2005)

 

256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(09.08.2005)

 

45 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği(09.08.2005)

 

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmelik Taslağı(09.08.2005)

 

436 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği(09.08.2005)

 

SSK 16-349 Sayılı Genelgesi(05.08.2005)

 

Cari Aya Ait Ek ve İptal Belgelerin de e-bildirge Zorunluluk Uygulamasına Alınmasına İlişkin Tebliğ (29.07.2005)

 

350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (29.07.2005)

 

Yargı Kararı Hakkında Genelge(25.07.2005)

 

T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Basın Bülteni (Form Ba ve Form Bs’ ler Hk.) (20.07.2005)

 

T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Basın Bülteni (Form Ba ve Form Bs’ ler Hk.) (20.07.2005)

 

Ek1 ve Ek2 lerin Bölge Çalışma Müdürlüklerine gönderilmesi Kaldırıldı. (20.07.2005)

 

Kdv Beyannamesi Ekinde Verilecek Olan B Formları(18.07.2005)

 

Cari Aya İlişkin Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi (13.07.2005)

 

SSK Basın Bülteni (09.07.2005)

 

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu(Ek1 ve Ek2’ler) (07.07.2005)

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri/32
Gelir Vergisi Sirküleri/35
348 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Sirküleri/31
31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
44 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
2005/8730 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 65,74,77,84 ve Ek 6 ıncı Maddelerine İlişkin B. K. K.
Gelir Vergisi Sirküleri/34
İşlenmiş Altın ve Gümüş Alım-Satımını ve imalini yapanlarda 2005 Enflasyon Düzeltmesi (348 nolu V.U.K Tebliği taslağı)
2005/8716 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
2005/8704 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
 Katma Değer Vergisi Sirküleri/30
 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/18
 44 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Gelir Vergisi Sirküleri/33
Kurumlar Vergisi Sirküleri/17
Katma Değer Vergisi Sirküleri/29
Kurumlar Vergisi Sirküleri/18
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Hk. Duyuru.
347 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
65 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Türk Ticaret Kanunu Değişikliği Taslağı Hakkında Duyuru
2005/1 Sıra No’lu Gelir Vergisi İç Genelgesi
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ Sirküleri/1
Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması Konusunda Sözleşme Yapma Ve Kurulum İşlemlerini Tamamlama Süreleri Hk. Basın Bülteni
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/17
43 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Özel Sektör Tarafından Üretimi – Satışı Yapılan Alkollü İçkilerde Katma Değer Vergisi.
Beyanname Eki Olarak İnternet Ortamında Alınması Öngörülen Bilanço ve Gelir Tabloları
Enflasyon Düzeltmesi  İşlemleri ve Kayıt Zamanı Hakkında Nusret KURDOĞLU’ nun yazısı
Gelir Vergisi Sirküleri/32
Damga Vergisi Sirküleri/15
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/5
346 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlgili Genel Yazı
Ödeme Kaydedici Cihazları Yeni Türk Lirasına Uyarlama Çalışmalarının 31/3/2005 Tarihine Kadar Tamamlanacağı Hakkında Basın Bülteni
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gelir Vergisi Sirküleri/31
Kurumlar Vergisi Sirküleri/16
2005/1 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi
434 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/16
346 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
37 Seri No’lu SM, SMMM VE YMM Kanunu Genel Tebliği
Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/1
37 Seri No’lu SM, SMMM VE YMM Kanunu Genel Tebliği Taslağı
2005/8551 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:345)
64 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Kurumlar Vergisi Sirküleri/15
2005/1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi
Katma Değer Vergisi Sirküleri/28
Meslek Mensuplarımızın Müşterileriyle Yaptıkları Sözleşmelerin Damga Vergisi Karşısındaki Durumları
Katma Değer Vergisi Sirküleri/27
Katma Değer Vergisi Sirküleri/26
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/15
63 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği
SMMM Nusret KURDOĞLU ‘nun hazırladığı Dönem Sonu İşlemleri İle İlgili Seminer Notları
Kurumlar Vergisi Sirküleri/14
2005/8414 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
Gelir Vergisi Sirküleri/30
47 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Ssk Başkanlığından  Duyuru
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/14 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hakkında.)
2005 Yılında Kullanılacak Yeni Vergi Beyannameleri Karayolu Taşıma Yönetmeliği “K” türü Yetki Belgeleri
344 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
43 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
86 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
93 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Damga Vergisi Sirküleri/13
Gelir Vergisi Sirküleri/29
2005/1 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi
Katma Değer Vergisi Sirküleri/25
Katma Değer Vergisi Sirküleri/24
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4
 Damga Vergisi Sirküleri/13
Gelir Vergisi Sirküleri/29
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müd. Duyuru
Katma Değer Vergisi Sirküleri/23
Katma Değer Vergisi Sirküleri/22
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/2
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/4
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri/2
46 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
22 Seri No’lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği
5281 Sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2004/8327 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
2004/8269 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
2004/8266 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci Maddesine İlişkin B. K. K.
Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/1
342 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
23 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
254 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 341 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2004 Yılı SM’lik  SMMM’ lik ve YMM’ lik Asgari Ücret Tarfesi İle İlgili Türkiye Barolar Birliğinin Açtığı İptal Davası
340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2004/8059 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 İnci Maddesine İlişkin B. K. K.
253 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2004/8032 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 İnci Maddesine İlişkin B. K. K.
Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /1
Gelir Vergisi Sirküleri/26
340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 Kurumlar Vergisi Sirküleri / 12
Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası İle İlgili 2004/12 Seri No’lu Uygulama İç Genelgesi
1163 Sayılı Kooparetifler Kanununa Dair Tebliğ
Katma Değer Vergisi Sirküleri/21
Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İş Yeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/12
2004/11 Seri No’lu Uygulama İç Genelgesi
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak Esaslar Hakkında) (Sıra No: 13)
E-Beyanname Tanıtım Broşürü
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/12
2004/11 Seri No’lu Uygulama İç Genelgesi
2003/3 Sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/2)
2004/7893 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
2004/7890 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
335 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Gelir Vergisi Sirküleri/4
Anayasa Mahkemesi Kararı(Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunla İlgili-K:2003/76 Sayılı Karar)
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı(2004/7814)
E-Bildirge Uygulaması İle İlgili Olarak Üyelerimize TÜRMOB’dan Duyuru
SSK İl Müdürlüğü’nden Duyuru(İstirahat Ödemeleri)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:85)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı(Karar Sayısı 2004/7802)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 337 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 338
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/10(Bilanço esasına göre defter tutan ve münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler de dilerlerse 2004/02 Geçici Vergi döneminde Enflasyon Düzeltmesi yapmayacaklar.
Kurumlar Vergisi Sirküleri/11
Damga Vergisi Sirküleri/13
Vergi barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No :6)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/8
Katma Değer Vergisi Sirküleri/20
336 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
61 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği
Kurumlar Vergisi Sirküleri/9
5228 No lu Kanun (Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ve Vergi Barışı Kanununun Değiştirilmesi Hakkında)
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 36
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/7
Katma Değer Vergisi Sirküleri/19
Damga Vergisi Sirküleri/12
(B) Bildirim Formu İle İlgili Duyuru
Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gelir Vergisi Sirküleri/25
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/6
01.07.2004 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret.
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/5
Üyelerimizin Dikkatine.
Katma Değer Vergisi Sirküleri/18
Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2004/1
Damga Vergisi Sirküleri/11
5073 ve 5084 Sayılı Kanunlara Göre Alınacak Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu
Katma Değer Vergisi Sirküleri/17
Katma Değer Vergisi Sirküleri/16(3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. Maddesi Hükmü Gereğince Tahsil Edilen Bandrol Ücretinde Esas Alınacak Matrah İle İlgili)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(16-318 Ek Genelge) 
Katma Değer Vergisi Sirküler/12                              
Katma Değer Vergisi Sirküleri/11                                     
334 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği       
Gelir Vergisi Sirküleri/24(İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi)                                                          Siteye Ekleme T
İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ
333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Amortisman Oranları ve Faydalı Ömür Hakkında)
332 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Tevsik zorunluluğunun tutarı ve başlangıcı Hakkında)
Kurumlar Vergisi Sirküleri/7(Finansman Gider Kısıtlaması Oranı İle İlgili)
1- Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi 2- Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi

3- Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi    

Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü’nden Duyuru(Avrupa Birliği Hibe Planı-Aktif İşgücü Programları Projesi)
59 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetleri Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ                       
Damga Vergisi Sirküleri/9(İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi ile İlgili)
1 Seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği                                                                           
Gelir Vergisi Sirküleri/23(Yatırım İndirimine İlişkin)
2004/7069 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci Maddesine İlişkin B.K.K
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/4(Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması, Yeniden Değerleme Oranına İlişkin)
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, e-bildirge Uygulaması ve Servislerin Yeniden Yapılandırılması(06.04.2004 Tarih 16-313 Ek Sayılı Genelge)
252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(Mahsup ve İadelere İlişkin)
328 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Düzeltme Yapıldı
Katma Değer Vergisi Sirküleri/10(Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV’nin indirimi hakkında)
39 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Emlak Vergisine İlişkin)
Yayınlanan Yatırım İndirimi Sirküleri 2 ye İlişkin Basın Bülteni(Yatırım İndirimi İle İlgili)