7196 Sayılı Kanunun geçici 79 uncu maddesi hakkında